תנאי שימוש ברוכים הבאים לאתר"להורות דרך הילד" (להלן: "האתר"), שבבעלות ובניהולו של ע.מ "להורות דרך הילד" מס' 038797502, כתובת למשלוח דואר: דרך הבשמים 4 גני תקווה ,ובדוא"ל: adi@lehorot-derech.co.il.

האתר מהווה פלטפורמה מקוונת ונוחה, למכירת מוצרים. לציבור הגולשים באינטרנט בישראל מטרת האתר היא לפרוש בפני משתמשיו חידושים ומידע אודות תכניות עבודה חכמות לגנים, ערכות פעילות ומוצרים לגננות ומשחקים לילדים.

כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: "ההסכם") נוסח בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד – המלל באתר מכוון לגברים ונשים במידה שווה .

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל והנך מבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
  • "האתר" – אתר האינטרנט:lehorot-dereh.co.il ו/או עובדי "להורות דרך הילד", נציגיה, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
  • "המשתמשים" ו/או "הגולשים" – הגולשים באתר ו/או הגולשים אשר ביצעו רכישה באמצעות האתר, או מי מטעמם.
  • "המוצרים", "השירותים" – כל דבר מה אשר מוצע למכירה באתר, לרבות זכות פרסום, מוצרים שירותים, הדרכות, פגישות ועוד.
  • "קבוצת רכישה" – קבוצה המתאגדת לרכישה בכמות לכתובת משלוח אחת.
 2. הגבלת אחריות האתר
  • המידע והייעוץ באתר, ניתנים AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקם או נכונותם ובוודאי שאינם מהווים חוות דעת מקצועית.
  • להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר המקובל.
  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר על ידי אחד הגולשים, בכל אופן שיהיה, לרבות כתיבה בפורומים, מודעות ועוד.
 3. בעלות בקניין הרוחני
  • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתרהינם בבעלות האתר ובעליו ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  • חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלות בלעדית של האתר או מי מטעמו.
  • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
 4. רישיון שימוש מוגבל
  • בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר.
  • ככל שהנך מעוניין לבצע רכישה עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.
  • הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
  • האתר אינו מתחייב לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
  • האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.
  • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
  • האתר יהיה רשאי להפסיק פעילותו בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
  • הנך מתחייב למסור לאתר ולגולשיו מידע נכון, ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
  • האתר לא יהא אחראי לתקלות הנובעות מכוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: חבלת סייבר, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
 5. מדיניות פרטיות
  • מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  • הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש ו/או למשתמש, לרבות לצורך שימוש מסחרי.
  • הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.
  • האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  • הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר החברה, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.
  • בחירה בכפתור"צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הגולש הנדרשים (לרבות שם, דוא"ל ומספר טלפון) בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
 6. הפורומים שבאתר (ככל שיהיו) וקבוצות ברשתות החברתיות
  • האתר עלול לכלול פורומים אשר יינתנו בהם מעת לעת תשובות של יועצים (להלן: "הפורום").
  • כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.
  • כל תוכן שיועלה לפורום יהיו חשוף לצפיות הציבור הרחב ברשת האינטרנט ובכלל, והאתר לא יישא באחריות על ציבור הצופים ו/או כל תוצאה או נזק שייגרם מהצפייה, לרבות תגובות פוגעניות, תביעות משפטיות ועוד, אולם ככל ואתה סבור כי פורסמו פרסומות פוגעניות ניתן לפנות אלינו בכתובת: .adi@lehorot-derech.co.il
  • כל שינוי, תיקון, נזק, השמטה שייגרם לתוכן כזה או אחר אשר יועלה לפורום על ידי משתמש, אינו באחריות האתר או מי מטעמו.
  • האתר שומר לעצמו הזכות לשנות הפורמט, שינוי הכותבים והיועצים, הגבלת מסרים וכל פעולה כזו או אחרת.
  • אין האתר מתחייב לאמינות, לדיוק ולנכונות התכנים המפורסמים בפורומים.
  • האתר לא יישא בכל נזק אשר יהא כתוצאה משימוש במידע המוצג בפורומים, לרבות נזק כספי, נזק נפשי, נזק רפואי, הוצאות או כל נזק אחר.
 7. מוצרים המוצעים לרכישה
  • כל מוצר אשר יהיה מוצע למכירה באתר יהיה ממוקם בדף רכישה, שבו יינתן מידע אודות אותו המוצר (להלן: "דף רכישה").
  • האחריות על השימוש במוצרים המוצעים באתר הינה כמפורט על גבי המוצר ובהוראות היצרן באריזת המוצר.
  • הרוכש הינו אחראי לבדוק תקינותם של המוצרים שקנה בטרם מסירתו לילד. במידה וקיים פגם במוצר שנראה לעין, יש להימנע מלמסור את המוצר לשימוש וליצור קשר עם החברה או מי מטעמה.
  • החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות או במוצר.
  • תמונות המוצרים בדפי הרכישה באתר הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצרים הנמכרים בפועל באתר.
 8. אופן התשלום ואישור רכישה
  • כלל הסכומים המוצגים למשתמש בדפי הרכישה כוללים מע"מ.
  • בעת ביצוע הזמנת השירותים ו/או מוצרים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצרת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.
  • התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטר קארד וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת על פי שיקולו הבלעדי של האתר.
  • הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
  • לאחר מתן אישור הרכישה יתבצע חיוב ויישלח אישור תשלום לכתובת דואר אלקטרוני שהזין הגולש בעת ההזמנה ויכלול את פרטי ההזמנה (להלן: "אישור הרכישה").
  • הגולש מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
  • הגולש מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
  • רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
  • הנך מתחייב לשמור על הסיסמא ושם המשתמש שלך, ומובהר כי פעילות שכללה הקשת סיסמא תחייב אותך.
  • במעמד קבלת מוצר ככל ומדובר במוצר גשמי, יש לחתום על גבי קבלת המוצר בצירוף מספר ת.ז. של האדם המשלם, ולהציגה בפני השליח.
 9. משלוח מוצרים
  • תמחור מוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח, ומחיר המשלוח יוצג באתר בנפרד.
  • מועדי יציאת המשלוחים לאחר הזמנת המוצרים הינם עד 14 ימי עסקים, בהתאם למועד אישור העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
  • זמני אספקת המוצרים מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי השבתה במשק, של דואר ישראל, או בימי מלחמה, עימות בטחוני, אסון או משבר אחר.
  • האתר, מי מטעמו ו/או הספקים, לא יהיו אחראים לאיחור במשלוח המוצרים שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם נתונים לשליטתו של האתר או מי מטעמו.
  • לבחירת הרוכש האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי, ללא עלות משלוח.
  • האתר, מי מטעמו ו/או הספקים, יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות המתגוררים באזורים שנחשבים כמסוכנים מבחינה ביטחונית, במקום סמוך ומקובל על הצדדים אשר יתאמו ביניהם מראש את אספקת המוצר.
  • הכתובת לאיסוף עצמי: דרך הבשמים 4 גני תקווה, יש לתאם מראש.
  • במעמד מסירת המוצר למזמין, החברה או מי מטעמה ו/או הספקים ראשים לדרוש הצגת כרטיס אשראי ו/או תעודת זהות של המזמין כתנאי למסירת המוצר למזמין.
  • לאתר שמורה האפשרות לאשר עסקאות מסוימות על פי שיקול דעתה באופן טלפונית, דהיינו עד האישור הטלפוני לעיל העסקה אינה מאושרת.
 • ביטול רכישה
  • אנו מאפשרים לרוכשים לבטל את הרכישה על-פי הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

דהיינו: בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –

(1)   בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;

(2)   בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –

(1)   טובין פסידים;

(2)   שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

(3)   מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

(4)   טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 • האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
 • על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 1% מסכום עסקת האשראי.
 • זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן.
 • עדכון תנאי ההתקשרות
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
  • כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.
 • שיפוי
  • הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו.
  • כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, יהא האתר זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 • מקום השיפוט
  • כל מחלוקת בין הגולש/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
 • הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  • כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה לחברה אשר מקום מושבה ברחוב  אריה בראון 14, שבעיר ­פתח-תקווה, מיקוד4906317בדוא"ל: adi@lehorot-derech.co.il.
  • המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
  • דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.